Forum serwisu ReklamaStron.pl

Dyskusje o tworzeniu i reklamowaniu stron
oraz o sposobach zarabiania na rozreklamowanej stronie


Kalendarium - 2006.12.18 - Międzynarodowy Dzień Migranta

OzdobaForum - 2006-12-13, 00:31
Temat postu: 2006.12.18 - Międzynarodowy Dzień Migranta
18 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Migranta (Międzynarodowy Dzień Migrantów lub Międzynarodowy Dzień Emigrantów). Początki tego święta są związane z azjatyckimi i filipińskimi organizacjami zrzeszającymi migrantów, które w 1997 roku zaczęły promować dzień 18 grudnia jako Międzynarodowy Dzień Solidarności z Migrantami. Wybór tej daty nie był przypadkowy - 18 XII 1990 weszła w życie Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków Ich Rodzin uchwalona przez Radę ONZ (rezolucja 45/158).

Jednak Międzynarodowy Dzień Migrantów został ustanowiony przez ONZ dopiero 4 grudnia 2000 roku (rezolucja 55/93) na wniosek Rady Gospodarczej i Społecznej oraz dzięki przeprowadzonej kampanii internetowej, której rozpoczęła się już w 1999 roku.

Zgodnie z propozycjami Rady ONZ obchody Międzynarodowego Dnia Migranta miały objąć wszystkie kraje członkowskie, organizacje rządowe i pozarządowe, a ich wyrazem powinno być przede wszystkim:
- rozsyłanie informacji na temat praw człowieka oraz podstawowych wolności wszystkich migrantów,
- dzielenie się doświadczeniami w tym zakresie,
- podejmowanie działań zapewniających migrantom należnej im ochrony i wsparcia.

Ponadto Światowy Dzień Migrantów ma być wyrazem uznania dla wszystkich migrantów zarobkowych, którzy swoją pracą przyczynili się i przyczyniają się do wzrostu ekonomicznego, a tym samym i zwiększania dobrobytu, w krajach migracji oraz w krajach ich pochodzenia. W związku z powyższym święto to obejmuje swoim zakresem dużą rzeszę ludzi, bo szacuje się, że co 35 osoba na świecie jest migrantem - pracuje i żyje poza swoim ojczystym krajem.

Informacja o Międzynarodowym Dniu Migrantów może znaleźć się między innymi na stronach poświęconych migrantom, a także historii, polityce, pracy, prawu, organizacjom solidaryzującym się z migrantami czy gospodarce. Na forach tematycznych można przeprowadzić dyskusje np. na temat wpływu migracji na różne dziedziny życia - gospodarkę, kulturę czy edukację.

abc123456 - 2018-06-22, 17:40
Temat postu: Oczekuje na akceptację


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group