Forum serwisu ReklamaStron.pl

Dyskusje o tworzeniu i reklamowaniu stron
oraz o sposobach zarabiania na rozreklamowanej stronie


Giełda dla Twórców - Zasady działu: Giełda dla Twórców

OzdobaForum - 2006-06-08, 11:46
Temat postu: Zasady działu: Giełda dla Twórców
Zasady działu: Giełda dla Twórców

1. Dział ma za zadanie ułatwić osobom zarejestrowanym na forum wymianę (zarówno bezpłatną jak i odpłatną) środków, narzędzi oraz informacji, które mogą zostać wykorzystane do budowy oraz promowania witryn internetowych a w szczególności:
- skryptów autorstwa sprzedającego
- poradników w różnej postaci, o ile sprzedający jest ich autorem lub posiada zgodę na ich sprzedaż
- grafik i szablonów stron autorstwa sprzedającego
- innych środków, narzędzi oraz informacji po uzyskaniu zgody Administatora Forum ReklamaStron.pl

2. Forum nie jest i nie będzie stroną transakcji zawieranych w dziale
- Administratorzy Forum składając oferty występują jako osoby prywatne a nie jako przedstawiciele Forum,
- odpowiedzialność Forum oraz Administratorów Forum za działania osób trzecich jest wyłączona
- Administracja Forum będzie jednak podejmować działania mające na celu uniemożliwienie uczestnictwa w transakcjach osobom nieuczciwym.

3. Pełny dostęp do działu mają osoby należące do grupy użytkowników forum "Dostęp do Giełdy"
- do grupy zostają automatycznie włączone osoby zarejestrowane na forum w dniu założenia działu,
- osoby rejestrujące się później muszą sensownie wypowiedzieć się na forum w co najmniej jednym temacie a następnie w górnym menu znaleźć "Grupy" i zgłosić swoją chęć przynależności do grupy "Dostęp do Giełdy",
- decyzja administratora o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury jest ostateczna w danym momencie, ale może zostać zmieniona w przyszłości,
- członkowstwo w grupie "Dostęp do Giełdy" osoby, która zostanie oskarżona o niewywiązanie się ze zobowiązań przyjętych na siebie w jakiejś transakcji - zostanie zawieszone do czasu wyjaśnienia wątpliwości i zgodnego oświadzczenia obydwu stron transakcji o rozwiązaniu problemu,
- osoby, którym zostanie udowodniona nieuczciwość zostają wykluczone z grupy "Dostęp do Giełdy" - ponowne przyjęcie do grupy będzie możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach.

4. Osoba umieszczająca swoją ofertę w dziale zobowiązana jest określić:
- czas ważności oferty liczony w godzinach od chwili założenia tematu (czas minimalny 24h, czas maksymalny 2 tygodnie)
- każda prawidłowa oferta złożona w ciągu 5 minut przed upływem czasu ważności oferty przedłuża ten czas o 5 minut.
- dokładny opis przedmiotu oferty (przedmiot oferty musi spełniać warunki określone w pkt. 1 zasad)
- oczekiwania dotyczące finalizacji transakcji (cena lub cena minimalna i minimalne przebicie w przypadku gdy oferta będzie aukcją, czas realizacji wzajemnych zobowiązań dla obydwu stron)

5. Temat oferty powinien określać
- rodzaj oferty (sprzedam, kupię, zrobię, potrzebuję, oddam)
- przedmiot oferty - krótko ale możliwie dokładnie (np. link na stronie ReklamaStron.pl, buton o wymiarach 100x120, szablon strony www.aa.bb.zz)

6. Zmiany zasad oferty są możliwe jedynie przez dopisanie do tematu odpowiedzi zawierającej informacje o zmianach
- osoba, która odpowie na ofertę przed zaproponowaniem zmian w niej przez autora może zdecydować czy chce skorzystać z warunków zaproponowanych w zmianach czy woli rozwiązanie pierwotne w każdym z aspektów oferty osobno,

7. Autor oferty będącej aukcją oraz osoba, która w czasie trwania oferty zaoferuje warunki wygrywające nie mogą jednostronnie zrezygnować z zawarcia transakcji. Ewentualna rezygnacja musi być obustronna i musi być połączona z poinformowaniem o tym fakcie na forum.

8. Administracja Forum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszych zasadach.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group